SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Fornlämningar i Smedslätten

Stockholms stad  |  Stockholms län

Koordinater: 59°19′19″N 17°58′8″Ö / 59.32194°N 17.96889°Ö / 59.32194; 17.96889

Bronsåldersröset i Ålstensskogen (RAÄ 3) inom stadsdelen Smedslättens område. Röset ligger på den allra högsta bergstoppen på en klippa i Ålstensskogen. Läget och höjden över havet visar att röset är från yngre bronsålder (1100 f.Kr.-500 f.Kr.). Ursprungligen anlades röset nära vattnet, vid Mälaren. Vid gravrösets tillkomst låg det 15 meter över havet, mot 30 meter nu. Röset var tänkt att synas över vattnet. För 3000 år sedan, på bronsåldern, gick vattnet ända hit upp. Närbild av bronsåldersröset i Ålstensskogen. De flesta stenarna är jämna på ena sidan. Gravröset är cirka 3000 år gammalt. Detta är den enda säkert kända bronsåldersgraven i Stockholm.

Fornlämningarna i Smedslätten i Bromma kommer från människor, som bodde här under bronsåldern. Smedslätten ligger i Bromma i västra Stockholm.

De äldsta fasta fornlämningarna i Bromma är från bronsåldern (1500 f.Kr.-500 f.Kr.). Att det funnits en boplats i Smedslätten kunde man bevisa 1922, då man hittade rester av eldstäder. Det var inte mycket av Bromma som låg ovanför vattenytan. En stor ö fanns och den bestod av de högsta delarna av Smedslätten, Ålsten och Nockeby. Resten var bara små skär, som stack upp över vattenytan, som då låg nära tjugo meter högre än Mälaren gör idag. Bronsåldersgravarna vid Aladdinsvägen i Smedslätten ligger mitt bland villorna. Bronsåldersgravar består oftast av mindre stenrösen eller stensättningar och saknar ofta andra fynd än rester av aska. I en av gravarna i Smedslätten fann man dock den s.k. holkyxan (RAÄ129). I de omgivande kvarteren fann man ytterligare sex gravar, alla från samma tid, det vill säga från cirka 500 år f. Kr. I samband med bebyggelsen av tomtmarken här utgrävdes 1922 de sex forngravarna. Det var små, flacka och orgelbundna rösen eller stenflak som, med ett undantag, låg på berghällar. Samtliga torde ha varit brandgravar. Gravarna fanns samlade i ett begränsat område i Smedslätten i kvarteren mellan Aladdinsvägen och Sunnerdahlsvägen. De vägarna går delvis parallellt med varandra och däremellan går 12:ans spårväg idag fram.

Vid utbyggnaden av Smedslätten på 1920-talet undersöktes några mindre rösen innan de skulle tas bort. Kämpakumlet undersöktes år 1922 av ingenjör Bror Ericson, amanuens Olov Källström och amanuens Sven Erlandsson inför byggandet av Smedslättens trädgårdsstad i Bromma. Några av de undersökta rösena hade kollager och rengjorda brända ben. I kanten av ett röse påträffades under en sten en holkyxa (Statens Historiska Museum, SHM 16937) (Oldeberg 1961:23). Ytterligare en holkyxa ska ha påträffats i ett röse i Smedslätten. I närheten av Kämpakumlet påträffades vid vägschaktning ett lager med sotblandad sand och sten samt gropar med sotade skörbrända stenar. Groparna tolkades som härdar, men inga andra fynd påträffades som kunde ge en datering till vad man tror skulle kunna vara en bronsåldersplats. Däremot påträffades i närheten ett rött sandstensblock med ett 30-tal skålgropar. En antydan till en liknande gravkoncentration som i Smedslätten har också påträffats i Ålsten (kvarteret Understolen 1), cirka 20 meter väster om hörnet Brötvägen/Örnbogatan, där det har funnits två mindre bronsåldersrösen. I bronsåldersmiljöer är skärvstensförekomster vanligt, vilket inte har påträffats i Bromma, men dessa är vanligt förekommande i Spånga och Lovö.

[Från wikipedia]


Större städer i närheten

Hägersten Liljeholmen    (3 km)

Hägersten Liljeholmens stadsdelsområde    (3 km)

Solna    (4 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Alvik    (1 km)

Drottningholm    (5 km)

Drottningholms Slott    (5 km)


Övriga orter i närheten

Smedslätten    (nära)

Ålsten    (1 km)

Äppelviken    (nära)

Ekensberg    (1 km)

Stora Essingen    (1 km)

Stora Mossen    (1 km)

Abrahamsberg    (2 km)

Fontändamm    (2 km)

Gröndal    (2 km)

Höglandet    (2 km)

Kristineberg    (2 km)

Lilla Essingen    (2 km)

Lillsjönäs    (2 km)

Olofslund    (2 km)

Olovslund    (2 km)

Traneberg    (2 km)

Ulvsunda    (2 km)

Åkeshov    (3 km)

Aspudden    (3 km)

Colour by Numbers    (3 km)

Huvudsta    (3 km)

Johannesfred    (3 km)

Långholmen    (3 km)

Liljeholmen    (3 km)

Mälarhöjden    (3 km)

Mälerhöjden    (3 km)

Marieberg    (3 km)

Midsommarkransen    (3 km)

Nockeby    (3 km)

Nya Huvudsta    (3 km)

Sandvik    (3 km)

Ulvsunda Industriområde    (3 km)

Årstadal    (4 km)

Birkastan    (4 km)

Borgerskapets gubbhus    (4 km)

Centrala Sundbyberg    (4 km)

Hökmossen    (4 km)

Karlberg    (4 km)

Kungsholmen    (4 km)

Långbro    (4 km)

Lilla Alby    (4 km)

Nockebyhov    (4 km)

Skytteholm    (4 km)

Solna strand    (4 km)

Tomteboda    (4 km)

Västberga    (4 km)

Västra Skogen    (4 km)

Årstaskog    (5 km)

Bällsta    (5 km)

Hagalund    (5 km)

Hagastaden    (5 km)


Landmärken i närheten

Kämpakumlet    (nära)

Klövervägen    (nära)

Stora mossens IP    (1 km)

Bellmanskällan    (2 km)

Bergrum Luxgatan    (2 km)

Blommensbergsviadukten    (2 km)

Broparken    (2 km)

Djurminneslunden Stockholm    (2 km)

Eolshälls reningsverk    (2 km)

Fridhemsbryggan    (2 km)

Galjonshuset    (2 km)

Hägerstens gård    (2 km)

Klubbensborg    (2 km)

Konsumtionsföreningen Hoppet    (2 km)

Mälarbio    (2 km)

Mörtviken    (2 km)

Norrskogsvägen 1 3    (2 km)

Sjöfortet    (2 km)

Stjärnhusen    (2 km)

Stora Fågelsången    (2 km)

Ulvsunda slott    (2 km)

Ulvsundadepån    (2 km)

Villa Sagatun    (2 km)

Vintervikens kolonilottsområde    (2 km)

Agneta Wredes förmak    (3 km)

Åkeshovs slott    (3 km)

Alstavik    (3 km)

Bergsunds Mekaniska Verkstad    (3 km)

Birger jarls ek    (3 km)

Blommensberg    (3 km)

Blommensbergsskolan    (3 km)

Centralvakten    (3 km)

DN skylten    (3 km)

Efter badet    (3 km)

Élaine    (3 km)

Färgtorn    (3 km)

Fiskfossil    (3 km)

Förskolan Paletten    (3 km)

Friheten vår lösen    (3 km)

Fyrkanten    (3 km)

Gångaren 11    (3 km)

Göta segelsällskap    (3 km)

Gråbo    (3 km)

Hägerstensvägen    (3 km)

Hägerstensviadukten    (3 km)

Hornsbergs strand    (3 km)

Hornsbergs villastad    (3 km)

Hornsbergsdepån    (3 km)

Hornsbergsvelodromen    (3 km)

Huvudsta gamla slott    (3 km)

Jakobsbergs gård    (3 km)

JAS minnet    (3 km)

Kamälgen    (3 km)

Karlbergs Bro koloniförening    (3 km)

Karlbergsbron    (3 km)

Karlshälls gård    (3 km)

Knapersta    (3 km)

Konradsberg    (3 km)

Kristinebergs IP    (3 km)

Kristinebergs slott    (3 km)

Kristinebergsmotet    (3 km)

Kvarteret Brovakten    (3 km)

Kvarteret Stora Katrineberg    (3 km)

Långholmens spinnhus    (3 km)

Lindhagensplan    (3 km)

Lövholmen    (3 km)

Mälarhöjdens skola    (3 km)

Mariebergsstenen    (3 km)

Neonsaxen    (3 km)

Norrenergi    (3 km)

Nybodadepån    (3 km)

Nybohovs vattenreservoar    (3 km)

Nybohovsberget    (3 km)

Nynäs    (3 km)

Palmcrantzska fabriken    (3 km)

Pampas Marina    (3 km)

Reimers malmgård    (3 km)

Riksarkivet    (3 km)

Riksby koloniträdgårdsområde    (3 km)

Sankt Görans sjukhus    (3 km)

Smalspårig växel    (3 km)

Smedsudden    (3 km)

Sofieberg    (3 km)

Stockholms sjukhem    (3 km)

Stora Bryggeriet    (3 km)

Triewalds malmgård    (3 km)

Tvättstugan    (3 km)

Ulvsunda kvarn    (3 km)

Underofficershuset    (3 km)

Ängby torg    (4 km)

Arken    (4 km)

Årstaberg    (4 km)

Atlashallen    (4 km)

Bergrum Torsgatan    (4 km)

Birkagården    (4 km)

Birkagatan    (4 km)

Brostugan    (4 km)

Brostugan Kärsön    (4 km)

Café Fix    (4 km)

Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar    (4 km)

Fabeldjur    (4 km)

Fördärvet    (4 km)

Gården Stenbrottet    (4 km)

Globala gymnasiet    (4 km)

Gyllene ratten    (4 km)

Heleneborg    (4 km)

Hertigarnas stall    (4 km)

Hornsgatan 132    (4 km)

Hornsgatan 158    (4 km)

Karolinska institutets aula    (4 km)

Karsvik    (4 km)

Koloniträdgårdsföreningen Linnéa    (4 km)

Kontrollkontoret    (4 km)

Kristinehov    (4 km)

Kronobergskvarnen    (4 km)

Långpannan    (4 km)

Liljeholmens båtklubb    (4 km)

Liljeholmens station    (4 km)

Mälarvarvet    (4 km)

Mäster Anders    (4 km)

Michel Jöranssons kvarn    (4 km)

Molitors malmgård    (4 km)

Norr Mälarstrand    (4 km)

Nyboda tunnlar    (4 km)

Östra och Västra boställshuset    (4 km)

Pampas trafikplats    (4 km)

Permanska malmgården    (4 km)

Rörstrand    (4 km)

Rörstrands Porslinsfabrik    (4 km)

Rörstrands slott    (4 km)

Rörstrandsgatan    (4 km)

Sankt Eriksgatan    (4 km)

Sankt Eriksplan    (4 km)

Sätra friidrottshall    (4 km)

Själsfränder    (4 km)

Skytteholms IP    (4 km)

Solnahallen    (4 km)

Sörman skylten    (4 km)

Stockholms Skofabrik    (4 km)

Stockholms tingsrätt    (4 km)

Tantolundens luftvärnsställning    (4 km)

Tomtebodaskolan    (4 km)

Tomtebodatunneln    (4 km)

Torbjörn Klockares gata    (4 km)

Västberga gård    (4 km)

Vesslan    (4 km)

Vindruvan 10    (4 km)

Wirwachs malmgård    (4 km)

Alfred Nobel    (5 km)

Älvsjövägen    (5 km)

Ängbystenen    (5 km)

Anna Sterkys minne    (5 km)

Apotekarnes    (5 km)

Apoteket Ugglan    (5 km)

Apotekshuset    (5 km)

Arboga kök    (5 km)

Arkivgatan    (5 km)

Årsta gårds kvarn    (5 km)

Årstafältets koloniområde    (5 km)

Australiens ambassad i Stockholm    (5 km)

Birger jarl    (5 km)

Birger jarls kenotaf    (5 km)

Birger Jarls torn    (5 km)

Bombdåden i Stockholm 2010    (5 km)

Brantingmonumentet    (5 km)

Bromma kyrka Stockholm    (5 km)

Centralpalatset Stockholm    (5 km)

Centralstationens dricksvattenfontän    (5 km)

Cityterminalen    (5 km)

Cruuska palatset    (5 km)

Dalagatan    (5 km)

Det entomologiska kvinnorovet    (5 km)

Dragonstallet    (5 km)

Driftledningsområde Stockholm    (5 km)

Drottning Kristinas lövsal    (5 km)

Drottningholms badhus    (5 km)

Drottningholms kungsgård    (5 km)

Eastmanfontänen    (5 km)

Eastmaninstitutet    (5 km)

Ehrenstrahlsalongen    (5 km)

Eldkvarn    (5 km)

Engelbrektsstatyn    (5 km)

Ericsson Cables AB    (5 km)

Esseltehusets ljusskyltar    (5 km)

Evert Taubes terrass    (5 km)

Glasbruksholmen    (5 km)

Golfängarna    (5 km)

Grindstugan    (5 km)

Gripenhielmska malmgården    (5 km)

Grönstedtska palatset    (5 km)

Gymnasiegränd    (5 km)

Haga tingshus    (5 km)


Kyrkor i närheten

Västerledskyrkan    (nära)

Essinge kyrka    (1 km)

Abrahamsbergskyrkan    (2 km)

Betelkyrkan i Mälarhöjden    (2 km)

Famnen    (2 km)

Gröndals kyrka    (2 km)

Sankt Ansgars Kyrka    (2 km)

Kyrkan vid Brommaplan    (3 km)

Mälarhöjdens kyrka    (3 km)

S:Ta Birgitta Kyrka    (3 km)

Sankt Sigfrids kyrka    (3 km)

Sankta Birgitta kyrka    (3 km)

Uppenbarelsekyrkan    (3 km)

Alby Kyrka    (4 km)

Ansgariikyrkan    (4 km)

Bredängs kyrka    (4 km)

Filadelfiakyrkan    (4 km)

Högalidskyrkan    (4 km)

Judiska begravningsplatsen Kronoberg    (4 km)

Kungsholms baptistkyrka    (4 km)

Löftets Kyrka    (4 km)

Mariehällskyrkan    (4 km)

Mikaelskapellet    (4 km)

Mosaiska begravningsplatsen Aronsberg    (4 km)

Pingstkyrkan Bredäng    (4 km)

S:T Eriks Kapell    (4 km)

S:t Görans kyrka    (4 km)

Sankt Eriks kapell    (4 km)

Sankt Görans kyrka    (4 km)

Vårfrukyrkan    (4 km)

Adolf Fredriks kyrka    (5 km)

Ängby Kyrka    (5 km)

Brännkyrka kyrka    (5 km)

Centrumkyrkan    (5 km)

Citykyrkan    (5 km)

Drottningholms slottskyrka    (5 km)

Ekensbergskyrkan    (5 km)

Gustaf Vasa kyrka    (5 km)

Gustav Vasa kyrka    (5 km)

Hagalunds Kyrka    (5 km)


Mer information

Vädret kring Fornlämningar i Smedslätten