SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Tyska botten

Stockholms stad  |  Stockholms län

Tyska botten är ett område i södra Blackeberg i Bromma, som gränsar till Mälaren. Området upptas idag av några privata villor vid Ekbacken och en industrianläggning i sand- och grusbranschen.

Del av Georg Biurmans karta från 1750-talet. Resterna av bryggan, Tyska botten, 2008.

Sydost om Tyska botten ligger Ängbybadet och mot väst börjar Grimsta naturreservat som sträcker sig norrut till Hässelby strand. Området domineras av ädellövträd som ek, ask, lind, bok och lönn. Var namnet “Tyska botten” kommer ifrån finns det olika förklaringar till. Den ena säger att det användes tyska krigsfångar, den andra att man anställde tyska hantverkare vid uppförandet av Drottningholms slott i slutet av 1600-talet. De ansågs dock inte vara "tillräckligt fina" för att bo på den kungliga Lovön. Därför roddes de efter dagens arbete över till färjestället vid Ekbacken på Brommalandet. Deras boplats där fick namnet "Tyska botten". Området gav namn till ett torp “Torpet tyskbotten” som omnämndes på en ägomätningskarta över Ängby gård år 1689, på en karta från 1720 kallas samma torp för “Tyskholm”. På Georg Biurmans karta fron 1750-talet omnämns “Tÿskbotn”. Ordet botten kan härledas till tyskans Boden som betyder mark, land.

Vid Tyska botten anlades år 1689 ett färjeställe för trafiken från Brommalandet till Lovön och Drottningholms slott och det finns fortfarande rester av en gammal hamnanläggning på platsen. Vid dagens Ängbybadet låg ett litet samhälle med namn "Färjestaden". Idag påminner Färjestadsvägen i Södra Ängby om detta. Trafiken gick dock inte på Färjestadsvägen, den fanns inte på 1600-talet, utan på nuvarande Blackebergsvägen och vägen över ängen från Blackebergsvägen ner till Ekbacken och Mälaren. Denna promenadväg är en del av en över 300 år gammal färdväg som ledde från Stockholm över Sundbyberg och Bällsta bro, förbi Bromma kyrka och hit, den sista biten är fortfarande helt oförändrad. Vid vägen finns några månghundraåriga ekar som kan vara upp till 700 år gamla, däribland en så kallad jätteek med 6,52 meter i omkrets (mätt 1992).

Färjestället vid Tyska botten avvecklades år 1787 i samband med att Gustav III invigde tre nya broar (Tranebergsbron, Nockebybron och Drottningholmsbron) som avsevärt förenklade den långa resan från Stockholms slott till slottet på Drottningholm. Av den gamla hamnanläggningen återstår idag en brygga och två husgrunder. Bryggan är 7 meter bred och 11 meter lång. Den är uppbyggd på berggrund med kallmurade, huggna stenar upptill en meter i diameter. På nyare tid har bryggan förstärkts med ett skikt av betong.

[Från wikipedia]


Stora städer i närheten

Kista    (8 km)


Större städer i närheten

Hässelby Vällingby    (3 km)

Hässelby Vällingby stadsdelsområde    (3 km)

Solna    (6 km)

Hägersten Liljeholmens stadsdelsområde    (7 km)

Hägersten Liljeholmen    (8 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Drottningholm    (1 km)

Drottningholms Slott    (2 km)

Alvik    (5 km)

Parksidan    (7 km)

Solsidan Ekerö    (7 km)


Övriga orter i närheten

Blackeberg    (1 km)

Frimurarebarnhuset    (nära)

Nockebyhov    (nära)

Södra Ängby    (nära)

Åkeshov    (2 km)

Nockeby    (2 km)

Norra Ängby    (2 km)

Råcksta    (2 km)

Rocksta    (2 km)

Abrahamsberg    (3 km)

Beckomberga    (3 km)

Grimsta    (3 km)

Höglandet    (3 km)

Olofslund    (3 km)

Olovslund    (3 km)

Skarpnäcks stadsdelsområde    (3 km)

Västerort    (3 km)

Ålsten    (4 km)

Bällsta    (4 km)

Flysta    (4 km)

Hässelby Gård    (4 km)

Hässelby Strand    (4 km)

Hesselby    (4 km)

Kungshatt    (4 km)

Lillsjönäs    (4 km)

Nälsta    (4 km)

Stora Mossen    (4 km)

Ulvsunda    (4 km)

Ulvsunda Industriområde    (4 km)

Vinsta    (4 km)

Äppelviken    (5 km)

Bromsten    (5 km)

Centrala Sundbyberg    (5 km)

Duvbo    (5 km)

Johannesfred    (5 km)

Kälvesta    (5 km)

Lilla Alby    (5 km)

Mälarhöjden    (5 km)

Mälerhöjden    (5 km)

Mariehäll    (5 km)

Rissne    (5 km)

Smedslätten    (5 km)

Solhem    (5 km)

Solna strand    (5 km)

Ekensberg    (6 km)

Hässelby Södra Villastad    (6 km)

Huvudsta    (6 km)

Kristineberg    (6 km)

Lilla Ursvik    (6 km)

Nya Huvudsta    (6 km)

Råsunda    (6 km)

Sandvik    (6 km)

Sätra    (6 km)

Skälby    (6 km)

Skytteholm    (6 km)

Stora Essingen    (6 km)

Stora Ursvik    (6 km)

Traneberg    (6 km)

Aspudden    (7 km)

Barkaby    (7 km)

Barkarby Skälby    (7 km)

Bergalund    (7 km)

Björkeby    (7 km)

Colour by Numbers    (7 km)

Fontändamm    (7 km)

Gällstaö    (7 km)

Gröndal    (7 km)

Hagalund    (7 km)

Hässelby Norra Villastad    (7 km)

Hässelby Villastad    (7 km)

Karlberg    (7 km)

Lilla Essingen    (7 km)

Marieberg    (7 km)

Mörby    (7 km)

Råstahem    (7 km)

Skärholmen    (7 km)

Tomteboda    (7 km)

Troxhammar    (7 km)

Ursvik    (7 km)

Västra Skogen    (7 km)

Berga    (8 km)

Birkastan    (8 km)

Färjestaden    (8 km)

Färjstaden    (8 km)

Herräng    (8 km)

Herrängen    (8 km)

Hökmossen    (8 km)

Husby    (8 km)

Jarfalla    (8 km)

Järva    (8 km)

Kumla    (8 km)

Långbro    (8 km)

Långholmen    (8 km)

Liljeholmen    (8 km)

Midsommarkransen    (8 km)


Landmärken i närheten

Blackebergs gymnasium    (1 km)

Blackebergs sjukhus    (nära)

Dragonstallet    (1 km)

Drottningholms kungsgård    (nära)

Hertigarnas stall    (1 km)

Josephinahemmet    (nära)

Karsvik    (1 km)

Kavaljershuset    (1 km)

Stora Ängby    (1 km)

Svanholmen    (1 km)

Teaterplanen    (1 km)

Agneta Wredes förmak    (2 km)

Åkeshovs slott    (2 km)

Ängby torg    (2 km)

Ängbystenen    (2 km)

Apotekshuset    (2 km)

Brostugan    (2 km)

Brostugan Kärsön    (2 km)

Drottningholms badhus    (2 km)

Ehrenstrahlsalongen    (2 km)

Grindstugan    (2 km)

Hedvig Eleonoras paradsängkammare    (2 km)

Herkulesfontänen    (2 km)

Inspektorsbostaden    (2 km)

Kaskaderna    (2 km)

Kinesiska pagoden    (2 km)

Kronan    (2 km)

Lilla Kina    (2 km)

Monumentholmen    (2 km)

Rikssalen    (2 km)

Runristning    (2 km)

Stensalen    (2 km)

Vakttältet    (2 km)

Vilan    (2 km)

Bromma kyrka Stockholm    (3 km)

Koloniträdgårdsföreningen Linnéa    (3 km)

Lovö kyrkallé    (3 km)

Lovö skogskyrkogård    (3 km)

Riksby koloniträdgårdsområde    (3 km)

Upplands runinskrifter 46    (3 km)

Vällingbydepån    (3 km)

Bergslagsplan    (4 km)

Hässelby Familjehotell    (4 km)

Hässelby kvarn    (4 km)

Hässelby slott    (4 km)

Stora mossens IP    (4 km)

Ulvsunda kvarn    (4 km)

Ulvsunda slott    (4 km)

Upplands runinskrifter 79    (4 km)

Upplands runinskrifter 80    (4 km)

Arboga kök    (5 km)

Bellmanskällan    (5 km)

Eolshälls reningsverk    (5 km)

Ericsson Cables AB    (5 km)

Fascinate    (5 km)

Fornlämningar i Smedslätten    (5 km)

Fridhemsbryggan    (5 km)

Jakobsbergs gård    (5 km)

Kämpakumlet    (5 km)

Klövervägen    (5 km)

Klubbensborg    (5 km)

Konsumtionsföreningen Hoppet    (5 km)

Lovö vattenverk    (5 km)

Mälarbio    (5 km)

Mattisborgen    (5 km)

Norrenergi    (5 km)

Råstock    (5 km)

Rissne torg    (5 km)

Sätra varv    (5 km)

Sätra vattentorn    (5 km)

Sieverts Kabelverk    (5 km)

Signalfabriken    (5 km)

Tornparken    (5 km)

Ulvsundadepån    (5 km)

Villa Sagatun    (5 km)

Åkermyntan    (6 km)

Broparken    (6 km)

Gällstaöeken    (6 km)

Golfängarna    (6 km)

Hägerstens gård    (6 km)

Hjulsta koloniträdgård    (6 km)

Huvudsta gamla slott    (6 km)

Mälarhöjdens skola    (6 km)

Malmvik    (6 km)

Mörtviken    (6 km)

Norrskogsvägen 1 3    (6 km)

Ör    (6 km)

Rinkeby kvarnar    (6 km)

Rinkebytorget    (6 km)

Rissnedepån    (6 km)

Sätra friidrottshall    (6 km)

Sätra gård    (6 km)

Sätra Stockholm    (6 km)

Skärholmens fornborg    (6 km)

Skytteholms IP    (6 km)

Solnahallen    (6 km)

Sundbyberg IP    (6 km)

Tappsunds tegelbruk    (6 km)

Wallenberg mausoleum    (6 km)

Arken    (7 km)

Bergrum Luxgatan    (7 km)

Birger jarls ek    (7 km)

Blommensberg    (7 km)

Blommensbergsskolan    (7 km)

Blommensbergsviadukten    (7 km)

Djurminneslunden Stockholm    (7 km)

DN skylten    (7 km)

Efter badet    (7 km)

Ekebyhovs slott    (7 km)

Ekebyhovseken    (7 km)

Élaine    (7 km)

Flyghangaren vid Vårbyfjärden    (7 km)

Förskolan Paletten    (7 km)

Friheten vår lösen    (7 km)

Galjonshuset    (7 km)

Gångaren 11    (7 km)

Gula huset    (7 km)

Gyllene ratten    (7 km)

Hagalundsdepån    (7 km)

Hägerstensvägen    (7 km)

Hornsbergs strand    (7 km)

Hornsbergs villastad    (7 km)

Hornsbergsdepån    (7 km)

Hornsbergsvelodromen    (7 km)

Huvudsta Centrum    (7 km)

Istorp    (7 km)

Karlbergs Bro koloniförening    (7 km)

Karlbergsbron    (7 km)

Konradsberg    (7 km)

Kristinebergs IP    (7 km)

Kristinebergs slott    (7 km)

Kristinebergsmotet    (7 km)

Kvarteret Brovakten    (7 km)

Kvarteret Fyrväpplingen    (7 km)

Mariebergsstenen    (7 km)

Pampas Marina    (7 km)

Pampas trafikplats    (7 km)

Riddersvik    (7 km)

Röda Korsets folkhögskola    (7 km)

Sjöfortet    (7 km)

Skälby gård    (7 km)

Skansberget i Segeltorp    (7 km)

Smista gård    (7 km)

Stjärnhusen    (7 km)

Stora Bryggeriet    (7 km)

Stora Fågelsången    (7 km)

Triewalds malmgård    (7 km)

Upplands runinskrifter 69    (7 km)

Vikingaberget    (7 km)

Vintervikens kolonilottsområde    (7 km)

Vridande moment    (7 km)

Alfred Nobel    (8 km)

Alstavik    (8 km)

Älvsjövägen    (8 km)

Bergsunds Mekaniska Verkstad    (8 km)

Birkagården    (8 km)

Birkagatan    (8 km)

Café Fix    (8 km)

Centralvakten    (8 km)

Det entomologiska kvinnorovet    (8 km)

Domarringen    (8 km)

Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar    (8 km)

F 8 Barkarby    (8 km)

Fabeldjur    (8 km)

Färgtorn    (8 km)

Fiskfossil    (8 km)

Fördärvet    (8 km)

Frösundatoppen    (8 km)

Fyrkanten    (8 km)

Gården Stenbrottet    (8 km)

Göta segelsällskap    (8 km)

Gråbo    (8 km)

Hägerstensviadukten    (8 km)

Herrängens Gård    (8 km)

Isafjord 1    (8 km)

JAS minnet    (8 km)

Kamälgen    (8 km)

Karlshälls gård    (8 km)

Karolinska institutets aula    (8 km)

Knapersta    (8 km)

Kontrollkontoret    (8 km)

Kronobergskvarnen    (8 km)

Kvarteret Stora Katrineberg    (8 km)

Långholmens spinnhus    (8 km)

Långpannan    (8 km)

Lindhagensplan    (8 km)

Lövholmen    (8 km)

Margot Hanel    (8 km)

Neonsaxen    (8 km)

Norra Länken    (8 km)

Nybodadepån    (8 km)

Nybohovs vattenreservoar    (8 km)

Nybohovsberget    (8 km)

Nynäs    (8 km)

Oas    (8 km)

Palmcrantzska fabriken    (8 km)

Per Abraham Roman    (8 km)

Reimers malmgård    (8 km)

Riksarkivet    (8 km)


Kyrkor i närheten

Ängby Kyrka    (1 km)

Drottningholms slottskyrka    (2 km)

Liljans Och Rosens Kapell    (2 km)

Råcksta begravningsplats    (2 km)

S:Ta Birgitta Kyrka    (2 km)

Sankta Birgitta kyrka    (2 km)

Famnen    (3 km)

Kyrkan vid Brommaplan    (3 km)

Lovö kyrka    (3 km)

Prästgården    (3 km)

Sockenstugan    (3 km)

Västerortskyrkan    (3 km)

Abrahamsbergskyrkan    (4 km)

Hässelby Strands kyrka    (4 km)

Mariehällskyrkan    (4 km)

Alby Kyrka    (5 km)

Bredängs kyrka    (5 km)

Sankt Ansgars Kyrka    (5 km)

Västerledskyrkan    (5 km)

Betelkyrkan i Mälarhöjden    (6 km)

Centrumkyrkan    (6 km)

Duvbo Kyrka    (6 km)

Essinge kyrka    (6 km)

Fredens kyrka    (6 km)

Hässelby Villastads kyrka    (6 km)

Löftets Kyrka    (6 km)

Lötsjökapellet    (6 km)

Mälarhöjdens kyrka    (6 km)

Pingstkyrkan Bredäng    (6 km)

Sätra kyrka    (6 km)

Spånga kyrka    (6 km)

Sundbybergs kyrka    (6 km)

Tenstakyrkan    (6 km)

Ekebyhovskyrkan    (7 km)

Ekensbergskyrkan    (7 km)

Gröndals kyrka    (7 km)

Hagalunds Kyrka    (7 km)

Mikaelikyrkan    (7 km)

Råsunda Kyrka    (7 km)

Sankt Sigfrids kyrka    (7 km)

Segeltorps kyrka    (7 km)

Skärholmens kyrka    (7 km)

Uppenbarelsekyrkan    (7 km)

Vårbergs kyrka    (7 km)

Vårfrukyrkan    (7 km)

Filadelfiakyrkan    (8 km)

Järfälla kyrka    (8 km)

Judiska begravningsplatsen Kronoberg    (8 km)

Kista kyrka    (8 km)

Kungsholms baptistkyrka    (8 km)

Mikaelskapellet    (8 km)

Mosaiska begravningsplatsen Aronsberg    (8 km)


Mer information

Vädret kring Tyska botten